موج وبلاگی دوست شهیدت کیه !؟

سفارش تبلیغ
صبا
خاطره ای از نوجوانی روحانی شهید دکتر محمد جواد باهنر

نشسته کنار مادر

آرام و سر به زیر میگه:

مادر! پارگی شلوارم خیلی زیاد شده. در مدرسه ...

لحظاتی مکث میکنه و باز:

اگه به بابا فشار نمیاد ، بگین یه شلوار برام بخره

پدرش می گفت محمد جواد خیلی محجوب بود

مواظب بود چیزی نخواهد که در توانمون نباشه

 


+ نوشته شـــده در یکشنبه 93 شهریور 9ساعــت ساعت 1:0 صبح تــوسط مریلا چراغچی | نظر