موج وبلاگی دوست شهیدت کیه !؟

سفارش تبلیغ
صبا
شهید پلارک


خدایا عملی ندارم که بخواهم به آن ببالم، جز معصیت چیزی ندارم و ...

اگر تو کمک نمی کردی و تو یاریم نمی کردی، به اینجا نمی آمدم

و اگر تو ستارالعیوبی را برمی داشتی، می دانم که هیچ کدام از مردم پیش من نمی آمدند، هیچ

بلکه از من فرار می کردند، حتی پدر و مادرم.

خدایا به کرمت و مهربانیت ببخش آن گناهانی که مانع از رسیدن بنده به تو می شود.

الهی العفو...


+ نوشته شـــده در سه شنبه 93 شهریور 18ساعــت ساعت 5:36 عصر تــوسط مریلا چراغچی | نظر